Az ekb jövőképének helyreállítása


A véleménycsomag az uniós civil társadalom átfogó gazdaság- szociál- és környezetpolitikai hozzájárulását tartalmazza az európai szemeszter következő, várhatóan novemberében kezdődő ciklusához.

Latest Blog

Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy a szemeszter következő, őszi csomagjában és az azt követő intézményközi döntéshozatali folyamat során vegyék figyelembe ezeket az észrevételeket. Következtetések és ajánlások 1. A Covid19 okozta külső eredetű, szimmetrikus sokk súlyosan érinti az euróövezet gazdaságát.

Az Európai Bizottság Az egységes piac kiteljesítését, illetve gyors helyreállításának és teljes működőképességének biztosítását továbbra is a kiemelt prioritások egyikeként kell kezelni. Ez magában foglalja a szociális jogok európai pillérében foglalt 20 alapelv érvényesítését is.

Az előrejelzések szerint drámai növekedés várható a munkanélküliség, a szegénység és a gazdasági egyenlőtlenségek terén, amit jelentős számú vállalkozás csődje kísér majd.

látásélességi sorrend

Ráadásul, bár a világjárvány az euróövezet valamennyi tagállamát érintette, gazdasági és társadalmi következményei nem azonosak. Mély recessziótól tartva az európai polgárok és a befektetők egyaránt óvatosak, és megbízhatóbb előrejelzésekre várnak. Az EGSZB figyelmeztet a további rendszerszintű kockázatokra is, amelyeket súlyos gazdasági zuhanás kísér, például a pénzügyi szektor instabilitása vagy deflációs tendenciák formájában.

Slide Title 1

Az EGSZB szolidaritásra szólít fel az euróövezeti tagállamok között, illetve a polgárok körében a társadalmakon belüli jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. A világjárványnak várhatóan komoly kihatásai lesznek a munkaerőpiacra és a szociális körülményekre az euróövezetben, így növekedni fog a munkanélküliség, a jövedelmi egyenlőtlenségek, a szegénység és a társadalmi kirekesztés.

Az ifjúsági munkanélküliség ugrásszerű növekedése is várható, amit hatékony ifjúsági garanciával lehetne kezelni.

és a rövidlátás nem alakul ki

Ezenfelül a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek kéz a kézben járnak a várható élettartam és a színvonalas oktatáshoz és egészségügyhöz való hozzáférés tekintetében fennálló egyenlőtlenségekkel. A jövőbeli uniós szakpolitikáknak gondosan figyelembe kell venniük a válságnak a hátrányos helyzetű csoportokra és a fogyatékkal élőkre gyakorolt hatását is.

Az EGSZB arra számít, hogy a világjárvány át fogja alakítani gazdaságunk szerkezetét, és új üzleti modellek jönnek létre.

csináld magad vízió

Európa már most is az élen jár a körforgásos gazdaság, a zöld gazdaságra való átállás és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén. A digitalizáció gyors és eredményes megvalósítása felgyorsítaná az intelligens és zöld növekedés felé történő elmozdulást.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről, 2020

Az EU-nak ezt az impulzust arra kell használnia, hogy megerősítse versenyelőnyeinket és gondoskodjon arról, hogy Európa vezető szerepet vállaljon az olyan elengedhetetlenül fontos területeken, mint a digitális ágazat, a mesterséges intelligencia, a technológia, a dekarbonizáció, valamint a fenntartható és körforgásos növekedés.

Az EGSZB üdvözli a Tanács európai helyreállítási tervről szóló határozatát, amely tervnek fontos szerepet kell játszania Európa gazdasági helyreállításában, és segítenie kell a tagállamokat a világjárvány leküzdésében, továbbá garantálnia kell egy zökkenőmentes és fenntartható gazdasági fellendülést. A helyreállítási terveket össze kell kapcsolni a szociális jogok európai pillérének és a fenntartható fejlődési céloknak a végrehajtásával, egyúttal ösztönözniük kell a fenntartható és inkluzív növekedést.

Az EGSZB úgy véli, hogy a következő többéves pénzügyi keret MFF kellene, hogy biztosítsa a fenntartható és inkluzív növekedés garantálásához és az EU stratégiai az ekb jövőképének helyreállítása eléréséhez szükséges eszközöket.

Látás vizuális funkció

Ráadásul a Next Generation EU-ban meghatározott, az MFF csökkentését kompenzálni hivatott összegeket törölték vagy drasztikusan leszállították. Az EGSZB szintén aggályosnak tartja az innovációs és kutatási beruházásokra, a digitalizációra és a Méltányos Átállást Támogató Alapra vonatkozó csökkentéseket, valamint a jogállamiság tiszteletben tartására vonatkozó kritériumok feladását.

A világjárvány fokozta az állami költségvetésekre nehezedő nyomást, az adósságszintek pedig várhatóan az euróövezet egészében növekedni fognak. Ugyanakkor kötelezettségvállalásokat tettek az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a digitalizáció előmozdítására, és a gazdasági és társadalmi helyreállítás biztosításához elengedhetetlenek a hozzáadott értéket ösztönző és minőségi munkahelyeket teremtő minőségi beruházások.

Az EGSZB úgy véli, a kereslet klímaválság kezelését szolgáló fellendítésére, a jól fizetett munkahelyek előmozdítására és a szegénység felszámolására nemcsak azért van látást helyreállító eszköz, hogy önmagukban és önmaguktól elérjék a célkitűzéseket, hanem a gazdasági helyreállítás garantálásához is.

Az EGSZB úgy látja, hogy a mentesítési záradék életbe léptetése szükséges kezdeményezés volt, és figyelmeztet arra, hogy nem szabad visszatérni a világjárvány előtt hatályos szabályokhoz, mivel az megszorító intézkedésekhez vezetne a válsággal leginkább sújtott országokban, és megakadályozná a Next Generation EU-ból fakadó bármely előny kialakulását. Az EGSZB ezenfelül úgy véli, hogy a korszerűsített fiskális szabályoknak nem szabadna addig újra hatályba lépniük, amíg a munkanélküliség jelentősen nem esik vissza.

Az EGSZB ezenfelül sürgeti a jólétre összpontosító és szolidaritáson alapuló gazdaságirányítás felé történő gyors átmenetet, amit az ekb jövőképének helyreállítása egy aranyszabály végrehajtásával lehetne megvalósítani. Az uniós pénzeszközök felhasználására vonatkozó rugalmassági intézkedések gyors bevezetése, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az alapok, a régiók és a szakpolitikai célkitűzések közötti átcsoportosítást, szükséges és hasznos megközelítés.

Az európai szemeszter nemrég a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz középpontjába került. Az EGSZB megjegyzi azonban, hogy az olyan politikai szervek, mint az Európai Parlament és egyes nemzeti az ekb jövőképének helyreállítása csak kis mértékben vannak vagy egyáltalán nincsenek bevonva ebbe a folyamatba, ezért nem valósul meg elégséges mértékben a demokratikus felügyelet.

  • Az EKB jövőképe helyreállítása Miért rosszabb az alkonyatkori látás?
  • Az EKB, az európai bankfelügyelet és a nemzeti kormányok együttműködve összehangolt választ adtak a válságra, példátlanul nagy támogatást biztosítva, hogy átsegítsék az embereket, a vállalatokat és az egész gazdaságot ezen a nehéz időszakon.
  • Jövőkép helyreállítási program
  • Amely javítja a látást
  • Vizuális funkciók - a szemfunkciók rövid leírása - Retina September - Látás vizuális funkció

A szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek szerepét szintén tovább kell fokozni. Az EGSZB arra számít, hogy az euróövezeti bankok a mostani válság során a sokkhatások kiegyenlítőjének szerepét fogják betölteni azáltal, hogy a magánszemélyek számára lehetővé fogják tenni a szükséges likviditást és hitelt.

A bankuniót azonnal meg kell valósítani, ideértve az európai betétbiztosítási rendszer végrehajtását is. A tőkepiaci unió megvalósításának hasonlóan kiemelt helyen kell szerepelnie a napirenden.

befolyásolja-e az orr a látást

Ezzel összefüggésben az EGSZB hangsúlyozza, hogy a pénzügyi szektor stabilitásának eléréséhez mennyire fontos a pénzügyi piac eredményes szabályozása. Döntő fontosságú uniós szinten és az európai szemeszter révén olyan szociálpolitikákat végrehajtani, amelyekkel korrigálhatóak a piaci hiányosságok, illetve támogathatóak a nemzeti szintű piaci fejlemények. Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a tagállamok körében, illetve a tagállamokon belül tapasztalható erőteljes egyensúlyhiányok kezelése a gazdasági és társadalmi ellenálló képesség elérésének előfeltétele.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről,

Az EGSZB úgy véli, hogy a kutatás-fejlesztésbe és a készségfejlesztésbe történő jelentős és gyors állami és magánberuházásnak azonnali prioritássá kell válnia, ha az EU kezelni akarja a zsugorodó és öregedő az ekb jövőképének helyreállítása jelentette kihívást, és meg akarja az ekb jövőképének helyreállítása a digitalizációt. A kormányoknak készen kell állniuk az új innovatív ötletek ösztönzésére és a kísérletezés finanszírozására a magas növekedési potenciállal rendelkező ágazatokban.

A tagállami szociális védelmi rendszereket támogatni kell. Az euróövezet válságok során történő stabilizálására alkalmas reziliens és szolidaritáson alapuló struktúrák biztosításához létre kell hozni egy európai munkanélküli-járadék viszontbiztosítási rendszert a nemzeti rendszerek megerősítése érdekében, úgy, hogy a támogatást attól teszik függővé, hogy a nemzeti programokat stabilan finanszírozzák.

Az EGSZB felveti azt a kérdést, hogy az euróövezet tagállamai miként fognak reagálni a jelenlegi helyzetet követő időszakban érkező különböző aszimmetrikus sokkhatásokra, ha egy újabb válság csak egy vagy két tagállamot érintene.

Speech by Christine Lagarde, incoming President of the European Central Bank

Az EGSZB úgy véli, hogy az euróövezet tagállamainak fokozott együttműködésre és speciálisan megtervezett eszközökre van szükségük ahhoz, hogy növeljék ellenálló képességüket, illetve a szimmetrikus és aszimmetrikus sokkhatások elnyelésére irányuló képességüket.

Az adókijátszás, az adóalap-erózió, a nyereségátcsoportosítás, a pénzmosás, továbbá a korrupció elleni küzdelem még mindig érzékeny és politikai szempontból nehéz kérdésnek számít több tagállamban. Az EGSZB határozott és felgyorsított ütemtervet szorgalmaz az adópolitikák reformjához, amely EU-szerte megszüntetné a kiskapukat és küzdene az adócsalás ellen, mivel egyre relevánsabb kérdésről van szó. A jövőbeli gazdasági, társadalmi és ökológiai kihívások kezelése érdekében miért látok homályosan uniós adóügyi menetrendet kell kialakítani, miközben ennek demokratikus megközelítését is javítani kell.

Az EGSZB ugyanis már tavaly teljes mértékben támogatta az adóügyi kérdésekben a minősített többségi szavazásra és a rendes jogalkotási eljárásra való fokozatos áttérésről folytatott vita megkezdését, ugyanakkor elismerte, hogy minden tagállamnak, illetve minden európai intézménynek és testületnek mindig megfelelő lehetőséget kell biztosítani a döntéshozatali folyamatban történő részvételre. Bevezetés és általános megjegyzések 2. Habár az euróövezet akkor még a növekedés időszakát élte, a gazdaságot aggasztó lassúság, valamint külső és belső egyensúlyhiány jellemezte.

császármetszés és rövidlátás

Azóta a Covidvilágjárvány gyors terjedésével - ami valamennyi tagállamra hatással volt - a gazdasági és társadalmi körülmények is drámai változáson mentek keresztül Európában és a világ többi részén egyaránt. Ez a szélsőséges, külső eredetű, szimmetrikus sokk hatással van a az euróövezet gazdaságára, illetve tovább súlyosbítja a szegénységet és a jövedelembeli egyenlőtlenségeket.

a látás optikai képlete

A Európa a világ legnagyobb egységes piacával és második legszélesebb körben használt pénznemével büszkélkedhet. Az egységes fizetőeszközben rejlő teljes potenciált azonban csak akkor lehet kihasználni, ha minden tagállam bevezeti az eurót, és megvalósul a gazdasági és monetáris unió GMU.

Habár az Európai Bizottság növekvő érdeklődést mutat az euró szerepének világszerte történő megerősítése iránt, ez csak akkor valósítható meg, ha a recessziót a lehető legnagyobb mértékben mérsékeljük, és garantáljuk a dinamikus és inkluzív fenntartható növekedést közvetlenül az ekb jövőképének helyreállítása recessziót követő időszakban. Ezért szükséges a tagállamokat egy egységes és célirányos közös uniós stratégia révén támogatni. A közös valuta védelme ugyanolyan fontos, mint az egységes piac védelme.

Az egységes piac az Európai Unió egyik legfigyelemreméltóbb vívmánya. Lehetővé tette a tagállamok közötti szabad és zökkenőmentes kereskedelmet, hozzájárulva a gazdasági jólét megteremtéséhez és ahhoz, hogy az Unió a világ legmagasabb életszínvonallal rendelkező térségeinek egyike legyen.

Az egységes piac kiteljesítését, illetve gyors helyreállításának és teljes működőképességének biztosítását továbbra is kiemelt prioritásként kell kezelni, figyelembe véve a brexitről folytatott tárgyalásokat és annak lehetséges hatásait. Ebbe beletartozik egy olyan szociális menetrend, amely a felfelé irányuló szociális konvergenciával kapcsolatos intézkedések révén tisztességes és jobb munkafeltételeket biztosít, valamint a jövedelem és a vagyon egyenlőbb elosztása.

Mérni kell továbbá a világjárványnak a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos terv terén tett előrelépésre gyakorolt negatív hatásait, és az EU-nak törekednie kell az eredeti határidők betartására. Ilyen a világjárvány súlyossága, a csőd, a pénzügyi szektor válsága, a likviditási problémák és a megnehezített tárgyalások.

A munkaerőpiac hosszú távú sérüléseket szenvedhet. A Covidvilágjárvány okozta külső eredetű, szimmetrikus, eddig nem tapasztalt mértékű sokkhatást követően az előrejelzések szerint drámai növekedés várható a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek terén, amit jelentős számú vállalkozás csődje kísér majd. Bár a világjárvány az euróövezet valamennyi tagállamát érintette, gazdasági és társadalmi következményei nem azonosak.