Tanulási zavar. Tanulási zavar, tanulási problémák


2) Gyermeke ki tudja fejezni érzelmeit, akaratát?

Nem tud szavakat hangokra bontani. Gyenge a formafelismerés, a tapintása, a finommotorika.

tanulási zavar rövidlátás és asztigmatizmus különbség

Több tagból álló utasítást nem tud követni. Nehezen tanulja meg az elvont fogalmak számok, betűk, színek, napok, évszakokhónapok, formák stb. Társas érintkezéseik sok esetben zavart, feszültségekkel teli…. Iskoláskorban tanulási zavarra utalhatnak az alábbi tünetek: Alsó tagozat Nehezen tanulja meg a betűk és hangok közötti kapcsolatot, az összeolvasást.

1) Gyermeke szívesen beszélget?

Sok hibát ejt: betűtévesztés,- csere, — kihagyás, — betoldás, reverzió stb. Ugyanezek a hibák írásban is jelentkezhetnek. Bizonytalan, lassú olvasás. Nem érti vagy rosszul értelmezi az olvasottakat. Nem képes a szöveg lényeges elemeinek kiemelésére. Ügyetlenül ír. Írása kusza, rendezetlen, nehezen olvasható.

tanulási zavar látásjavulás 100

Nehezen számol, nehezen rendezi sorba a számokat és összekeveri a műveleti jeleket. Lassan tanul. Nem tud megjegyezni és gyorsan felidézni dolgokat pl, hónapokat, évszámokat, utcaneveket. Problémát jelent a matematikai fogalmak kialakítása, használata.

Dr. Földi Rita: Tanulási zavarok és mozgásfejlődés összefüggései

A tízes átlépés, szorzótáblák tanulása nehézséget jelent. Számolásnál rossz, kezdetleges technikával használja ujjait a műveletvégzésnél. Felső tagozat Téri-orientációs problémái miatt a geometria területén is gondjai vannak. Szövegértési zavara miatt szöveges feladatokat nehezen old meg.

Nehezen tanul idegen nyelvet. Nehezen idéz fel tényeket, információkat. Feledékeny, figyelmetlen, szervezetlen, fáradékony. Rosszul osztja be az idejét. Nehezen barátkozik.

Diszortográfia – helyesírás zavar

Diszlexia- olvasás zavar olvasási jártasság megtanulásának nehézsége, már az olvasástanulás kezdetén az olvasás tanulása során nehezen tanulási zavar ki a hang-betű kapcsolat az olvasás extrém hibás, akadozó, lassú, vagy szökellő, gyors hangos olvasásban hangok, szavak kihagyása, eltorzítása, fordított irányból olvasása, felcserélése vagy betű és szópótlékok fordulnak elő betűtévesztés, különösen a hasonló alakú b-d és a hasonló hangzásúakat v,f,b,p gyenge szövegértés, emlékezés az olvasottakra, hallás utáni könnyebb értelmezés általános helyesírási zavarral jár a helyesírás hasonlóan túlzottan hibás ékezeteket lefelejtik kettőzés, hasonulás …stb.

Grafomotoros készségükben is elmaradás tanulási zavar. A tartós kudarc, sikertelenség másodlagos pszichés zavarokat, fokozott szorongást okozhat, különösen büntetés, ill. Kialakulhat a teljesítmény-motiváció hiánya. Diszgráfia — az írás zavara a mozgástervezés nehézségei egy-egy mozdulatot elvégez, de a mozdulatsor már nehézséget jelent vizuális felfogóképesség csökkenése nehézség pl. A helyesírási zavar gyakran jár együtt olvasási nehézséggel, azonban önmagában is előfordul.

tanulási zavar műtét utáni időszak a látás javítása érdekében

Kizárólagos helyesírási nehézség mellett a nyelvi készségek általában jobbak, mintha olvasási zavar is társul hozzájuk. Diszkalkulia-Számolási zavar Tanulási zavar diszkalkulia a számok világában való eligazodást nehezíti meg. A diszkalkuliás gyerekek nehezen számolnak, gyenge a számfogalmuk, rosszul észlelik a mértani formákat és testeket, nem vagy nehezen tájékozódnak a térben és az időben, nem tudják megbecsülni a távolságokat. Nehézséget jelent számukra a számszimbólumok megértése, felismerése, nehezen értik meg a számok egymás közötti viszonyait, nem képesek azokat meghatározott szempont szerint elrendezni, nehezen fogják fel a számokkal végzett műveleteket is.

Nehezített az alapvető számolási készségek megtanulása, pl. Már a számfogalom kialakulásánál, a számérték megértésénél is lehetnek problémák. Nehézségeik vannak a számok másolása, megtartása műveleteknél, a szorzótábla megtanulása, feladatok a számolási folyamatok szimbólumaival terén, rosszul értik a matematikai kifejezéseket, jeleket, tételeket.

A tanulási zavarok meghatározása

Szöveges feladatoknál nehezen tudnak átvinni egyenletbe, a plusz-mínusz felismerése, megértése akadályokba ütközik…stb. Ezek a hiányosságok komoly gondokat okozhatnak nekik a matematikai ismeretek elsajátításában.

A tanulási problémák csoportosítása, és jellemzőik Az iskolai teljesítményzavarok kategorizálására különböző szempontokat alkalmaznak a szakemberek. Ilyenek lehetnek például a tantervi követelményekhez viszonyított elmaradás mértéke, az egyes képességek területén mutatkozó elmaradás, stb. Az iskolai teljesítményben előforduló tanulási korlátok három súlyossági fokát különíti el, a szakirodalom: a tanulási nehézséget, a tanulási zavart és a tanulási akadályozottságot. Gyakori, hogy az átlagosnál valamivel alacsonyabb intelligenciaszint mellett fordul elő.

A súlyos számolási zavar iskoláskori tipikus tünetei Gyakran visszatérő, tanulási zavar jellegű számolási hibák az alábbi területeken: — az alapműveleteknél a tíz átlépése, — tanulási zavar maradék megtartása, — többjegyű szorzóval való szorzáskor a részletszorzatok helyének megállapítása; — szimbólumok, jelek használata fizikai, kémiai jelek is— soralkotások, növekvő és csökkenő sorok írása és olvasása. Fogalmi hiányosságok a következőkben: — törtszám értelmezése, tizedes törtek írása, olvasása, — síkidom és test közötti különbség, — kerület, terület.

Alapvető mennyiségfogalmi hiányosságok: — idő, hosszúság, űrtartalom, tömeg mértékegységeinek tudása, átváltása terén.

tanulási zavar a belső látás romlása

Ehhez kapcsolódik a különböző iskolai matematikai, kémiai, fizikai képletek, összefüggések tartalmi hiánya, következésképpen azok alkalmazása sem lehetséges, hiába áll rendelkezésre a számológép.