A pokol látomása


Mérföldkő, mert a pokol látomását követően rögtön elkezdi mesélni az első, általa alapított sarutlan kármelita kolostor, a Szent József kolostor kezdetének történetét. A kolostoralapítások nagy megpróbáltatásokkal járnak Szent Teréz számára. Számos ellenséges megnyilvánulással kell szembenéznie, sok szenvedés vár rá ezen az úton, amelyre Isten hívja. A pokol látomásával egyfelől fölvértezi őt az Úr, hogy ne féljen a földi szenvedésektől, bármilyen természetűek is azok, hiszen egyik itteni szenvedés sem ér föl azzal, amit a pokol jelent: elszakítottság Istentől, a legfőbb Jótól.

Másfelől még nagyobb apostoli buzgóság ébred a szívében, hogy minél több embert megmentsen e kínoktól. Ehhez azonban teljesen meg kell feledkeznie önmagáról, saját kényelméről, önmaga féltéséről, és Istenre hagyatkozva be kell állnia ennek a hatalmas műnek a szolgálatába, amely valójában az Úr műve lesz, Szent Teréz együttműködésével.

Úgy éreztem, mintha egy nagyon hosszú, keskeny bejárata lenne, mint egy alacsony, hosszú és szűk kemence; a talajt mintha nagyon piszkos és pestises szagú a pokol látomása borítaná, benne sok kígyóval; a végén egy mélyedés volt a falban, mint egy faliszekrény, s ott láttam magamat beszorítva. Ö 32,1 Szent Teréz ekkorra már sok szenvedést a pokol látomása az életében, mind testében, mind lelkében.

Mit lehet tudni a pokolról?

Igazi vértanúságot élt át betegségeiben. Négy napon át kómában feküdt, és már a temetését készítették elő. Azután három évig bénultan ágyhoz volt kötve. S ezek mellett a testi szenvedések mellett legalább annyira kínozták a lelki gyötrelmek is. A pokol látomásában tapasztaltakhoz képest azonban mindezek semmiségnek tűnnek előtte. De [a pokol látványa] még aki a látást bates segítségével helyreállította volt ahhoz képest, amit [ott] éreztem.

Testi fájdalmaim annyira elviselhetetlenek voltak, hogy noha nagyon súlyos fájdalmakat éltem a pokol látomása életemben, s az orvosok szerint a legnagyobbakat, amit itt elviselhet az ember …mindez semmi ahhoz képest, amit ott [a pokolban] éreztem s láttam, hogy így kell lennie … anélkül, hogy valaha is megszűnne. És mindez semmi a lélek haldoklásához képest, amely olyan éles szorongás, fuldoklás, szomorúság, és olyan reménytelenséggel és keserű elégedetlenséggel jár együtt, hogy nem is tudom, miként írjam le.

Az a helyzet, hogy nem is tudom, miként írjam le azt a belső tüzet és azt az elkeseredést ilyen súlyos gyötrelem és fájdalom fölött. Nem láttam, ki okozza ezt nekem, de olyat éreztem, hogy elégetnek és darabokra vágnak; hozzáteszem, ez a tűz és e belső elkeseredés még rosszabb volt. Ö 32,2 Szent Teréz mégis az egyik legnagyobb kegyelemnek tartja ezt a látomást. Ha körülnézünk a mai világban, megláthatjuk, hogy a sok bűn mivé teszi az embert, és olyannyira állati sorba süllyeszti, hogy emiatt sokszor a pokol reménytelenségével kénytelen szembenézni.

Van mégis egy lényeges különbség: amíg a földön él, addig a bűnbánattal és a jóvátétellel képes jóra fordulni az ember, a kegyelem segítségével, de ha a halál pillanatában szabad akaratával tudatosan elfordul Istentől, és a rosszat választja, akkor igent mond mindarra, ami nem Isten, és önmagát taszítja a gyötrelembe. Bármennyire is lehetetlennek tűnhet, de vannak olyanok, akik a rosszat önmagáért a rosszért akarják. Megmagyarázhatatlan és a józanésznek teljesen ellentmond, a pokol látomása lelheti valaki örömét a rosszban, abban, hogy rosszat tesz másoknak.

Ám a világosság angyala, A pokol látomása is a maga akaratából bukott le a mennyből az alvilágba. Saját gőgje taszította le.

a pokol látomása látás százalékban és dioptriában

Ezen a pestises helyen, ahol ennyire nem lehet reménykedni semmilyen vigasztalásban, nem lehet leülni vagy lefeküdni, hely sincs rá, mintha a fal egy repedésébe préseltek volna bele; mert ezek a félelmetes falak maguk is összeszorítanak, és minden fojtogat.

Nincs fény, hanem csak a legsötétebb sötétség. Nem értem, miként lehet ez, mert miközben nincs fény, minden látszik, ami a szemnek fájdalmat okozhat. Ö 32,3 …ebben a látomásban azt akarta az Úr, hogy valóban érezzem lelkemben ezeket a gyötrelmeket és fájdalmakat, mintha egész testem szenvedné el őket.

Navigációs menü

Ö 32,4 Nem Isten bünteti az embert a pokol gyötrelmeivel, hanem az ember tetteinek következményeként szenvedi el azokat. Isten válasza az ember bűnére, hogy Ő, a Teremtő emberré lesz. Az ember saját magát bünteti a megátalkodottság bűnében a pokol gyötrelmeivel, amikor elutasítja a jót és tudatosan a rossz mellett dönt.

Az Atya azonban az utolsó pillanatig is kitárt karokkal várja, hogy magához ölelje. Az Atya az utolsó pillanatban is várja, atyai szeretettől lángolva várja haza tékozló fiát. Ám a mi Atyánk lakomát rendez tékozló fiának, ünnepet ül az egész mennyországgal, hogy végre megérkezett, akit oly sokáig vágyva várt.

A poklot az ember választja a maga számára, nem Isten küldi oda.

Menny és pokol látomása

Ebbe kap bepillantást Szent Teréz a pokol látomásában. Annyira megrémültem, s még most, írás közben is ezt érzem — pedig már szinte hat éve történt —, a pokol látomása a félelemtől teljesen elhagy az élet melege. Nem emlékszem semmi olyan szenvedésre vagy fájdalomra, hogy ne tűnjék semminek mindaz, ami ideát megtörténhet velünk; így azt gondolom, hogy jórészt ok nélkül panaszkodunk.

Ezért ismét mondom, ez volt az egyik legnagyobb kegyelem, amelyet az Úrtól kaptam, mert nagyon-nagyon sokat használt nekem. Megszüntette félelmeimet e világ szenvedéseitől és ellenségességétől, megerősített ezek elviselésében, és hálára indított az Úr iránt, aki … megszabadított az ilyen örökös és rettenetes rosszaktól. Azóta … minden könnyűnek tűnik itt [a földön], összehasonlítva annak egyetlen percével is, amit ott láttam. Áldott légy, Istenem, mindörökké.

Mennyire megmutattad, hogy sokkal jobban szeretsz engem, mint ahogy én szeretem magamat! Hányszor megmentettél engem, Uram, ettől a sötét börtöntől, és hányszor visszatértem én oda a Te a pokol látomása ellenére!

LÁTOMÁS A POKOLRÓL (Avilai Szent Teréz 19. rész)

Ö 32,5 A pokol látomásának további hatása: a szívbéli töredelem, az őszinte bűnbánat, amelyben fölismeri Szentünk Isten irgalmas szeretetének csodáját. Ő jobban szeret bennünket, embereket, mint mi saját magunkat.

Jobban, mint ahogy bármelyik ember szerethet ezen a földön. Nem Isten készítette az embernek a poklot és nem Ő taszítja oda az embert. Ő a szeretet Istene, sőt maga a Szeretet. Az emberre tékozolja szeretetét, vagyis Önmagát. Nem valamit ad teremtményének, fiainak, hanem Önmagát adja. Mindent megtesz, hogy az ember jó döntést hozzon.

A magyar fordítások töredékesek, de elég híven, sőt itt-ott lendületesen tolmácsolják az eredeti latin szövegek mondatait. Míg a nyugati nemzetek körében a látomásos irodalom gazdag volt, a középkori magyar olvasóknak meg kellett elégedniök a túlvilági viziók egy-két népszerűbb termékével. Ezek a látomások többnyire azt a tanulságot mutatták, hogy a földi élet mulandó s a világi tobzódás után elkövetkezik a túlvilági büntetés. Tundal lovag látomásának töredékét a Sándor-kódex őrizte meg. Volt Hiberniában egy Tundalus nevű ember, akiben semmi jó nem volt.

Innen van bennem a nagy fájdalom is, amelyet a sok elkárhozó lélek fölött érzek …s a heves vágy, hogy segítsek a lelkeken, mert valóban így van, hogy számos halált szívesen elszenvednék a pokol látomása, ha akár csak egyet is megszabadíthatnék ezektől a rettenetes gyötrelmektől.

Ö 32,7 Szent Teréz soha nem követett el súlyos bűnt, és sok testi-lelki szenvedést zúgolódás nélkül viselt el. Mégis szembesül a pokol lehetőségével, a pokol látomása számára is nyitva állt. A pokol léte a szeretet bizonyítéka.

Azért, mert a szeretet feltételezi a döntés szabadságát. Isten senkit nem kötelez arra, hogy Ő mellette döntsön. Mivel ő maga dönt, mit tesz, és mit nem tesz, ezért nem okolhat senki mást döntésének következményéért. Életünk kis és nagy döntéseiben a halálunk pillanatára készülünk. Ha nem gyakoroljuk be a jó melletti döntést életünkben, akkor vajon a halálunk pillanatában tudunk-e majd a jó mellett dönteni?

Ö 32,7 Veszélyes dolog lenne, ha arra számítana valaki, hogy majd a halál pillanatában megtér Istenhez, most azonban még éli világát szemészeti elzáródás bűnben.

  1. Részlet Boldog Marto Jácinta életéből A pokol látomásának nagy hatása Jácintára "A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy mindenféle vezeklés és önmegtagadás semmiségnek tűnt számára, ha ezáltal csak néhány lelket is megmenthetett a pokoltól.
  2. A hold befolyásolja a látást

Bűneinek következményeit el kell szenvednie akkor is, ha Isten irgalma folytán nem kárhozik el. A halál után a látásvizsgálati rács állapotában az egyik legnagyobb szenvedés látni a tettek vagy mulasztások következményét.

Látni például a rábízottak életét, akikkel nem ismertette meg, vagy rosszul ismertette meg az Igazságot, aki maga az Úr Jézus Krisztus.

Vagy látni azoknak az embereknek az életét, akiket tönkre tett cselekedetével vagy mulasztásával. Nemcsak a rossz cselekedet a bűn, hanem ha valami jót megtehetett volna, de nem tette. Amikor valaki a bűn mellett dönt, akkor a szeretetet utasítja el. Ö 32,8 Az Úr fokozatosan vezeti Szent Terézt egyre beljebb és beljebb a misztériumokba.

Az igazi pokol

Ha valami nehéz az ember életében és szenvedéssel jár, attól még szolgálhatja lelke üdvösségét, ha veszi a fáradságot és a mélyére néz: mi a benne elrejtett üzenet? Sokat gondolkodtam rajta, mit tehetnék Istenért, és azt gondoltam, a legelső, hogy kövessem a szerzetesi hivatást, amelyet Ő Felsége nekem adott, s a lehető legnagyobb tökéletességgel megtartsam rendem szabályzatát.

Ö 32,9 Ez fontos üzenetet hordoz az imádkozó ember számára: ha tenni akar valamit, mert elfogja az Úr iránti buzgalom, akkor mindenekelőtt állapotbeli kötelességeit tegye a tőle telhető legjobban. A buzgalom hevében ugyanis nagy tetteket szeretne végrehajtani, hogy a pokol látomása, valóban tesz valamit.

Ugyanakkor az aprónak tűnő, mindennapi feladatok hűséges végzése tart meg az istengyermekség útján. Amikor talán nem is látszik, és mások nem veszik észre, mit tesz, viszont az istenszeretet melegével izzítja át a megszokott cselekedeteket. Például ha a családtagok reggel a készülődésben előzékenyek egymással, nem kiabálnak idegesen, hanem tudatosan vision plus fórum egy kedves mosollyal is megajándékozzák a másikat, akkor ezzel szeretetet lopnak egymás szívébe, és mindenkinek békésebben indul a napja.

Azt tenni jól, ami a kötelessége — ez talán az első és legnehezebb feladat. Azután, ha Isten jónak látja, majd teremt olyan körülményt, amelyben másra is alkalma nyílik az embernek.

Akkor pedig nem szabad az új feladat elől meghátrálni azzal, hogy nincs rá fölkészülve.

a pokol látomása nézőpontokat és fenntartani

Nem baj, mert Isten ereje a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében vö. Ez pedig már a hit a pokol látomása, és az önmagáról való megfeledkezés ideje. Noha a házban, ahol voltam, sok nagy szolgálója volt Istennek, akik hűségesen szolgálták Őt, ám a ház gyakran látott nagy szükséget, s ezért a szerzetesnők sokszor voltak kénytelenek olyan helyekre menni lakni, ahol teljes tisztességgel a pokol látomása szerzetes módjára élhettünk.

Amellett a házat nem az eredeti, szigorú szabályzat szerint alapították, hanem az egész rend enyhítő bullája szerinti szabályzatot követte, és sok más hátránya is volt, például hogy túlságosan kényelmes volt, mert nagy és kellemes ház volt. De a legnagyobb kellemetlenség ez a kijárás volt, noha én voltam az, aki a legtöbbször éltem vele, mert néhány személy, akiknek elöljáróim nem tudtak nemet mondani, szeretté[k], ha társaságukban vagyok, s kérésükre elküldtek hozzájuk, úgyhogy már csak keveset tartózkodtam a kolostorban… Ö 32,9 Ez a körülmény a háttere annak, hogy fölvetődik a gondolat, mi volna, ha alapítanának egy olyan kolostort, ahol az eredeti regula szerint élhetnének.

a pokol látomása látás mínusz 0 6 ami azt jelenti

Szent Teréznek egy kisebb lakosztálya van a Megtestesülés kolostorban, mert édesapja bőkezű adományt juttat a közösségnek. A hely alkalmat ad arra, hogy Teréz a pokol látomása összegyűljön néhány barátnő, és eszmecserét folytassanak. Fiatal unokahúga, María de Ocampo veti föl konkrétan az alapítás ötletét.

Szent Teréz barátnője pedig, az özvegy doña Guiomar, szívesen ajánlkozik, hogy majd ő ellátja jövedelemmel az új kolostort. Annál is inkább, mivel őt is vonzza a szerzetesi élet.

A pokol látomása – Metropolita

Én azonban, mivel annyira meg voltam elégedve a házzal, ahol voltam, mert nagyon ízlésem szerint volt, és a cellám is nagyon megfelelt nekem, még mindig haboztam. Ezzel együtt megállapodtunk abban, hogy a tervet nagyon Istennek ajánljuk. Ö 32,10 Egy nap áldozás után Ő Felsége nagyon erősen megparancsolta, hogy minden erőmmel ezen legyek, s nagy ígéreteket tett, hogy ha fel nem hagyok a kolostoralapítással, Ő nagyon meg fogja segíteni, s hogy nevezzük el Szent Józsefről, mert egyik kapuját ő fogja őrizni, a másikat Miasszonyunk, és Krisztus lesz velünk; s hogy olyan csillag lesz [az a kolostor], amelyből nagy fény árad majd, és noha a szerzetesrendek fegyelme meglazult, ne gondoljam, hogy keveset szolgálnak, hiszen mi lenne a világból, ha nem lennének szerzetesek?

Ö 32,11 Szentünk tehát határozott utasítást kap az Úrtól, hogy kezdje el a kolostoralapítás előkészítését, de megijed a feladattól, mert előre sejti, mennyi viszontagsággal jár majd. Korábban is gondolkodott már hasonló alapítás tervéről, a pokol látomása az csak futó ábrándnak tűnt. Most azonban úgy éreztem, kitűzték elém a célt, és mivel láttam, hogy nagy nehézségek előtt állok, bizonytalan voltam, mit tegyek.

De az Úr annyiszor újra megemlítette ezt, s annyi okot és érvet felhozott előttem, amelyeket világosnak találtam, s hogy ez az Ő akarata: ezért már nem mertem mást tenni, mint hogy elmondjam gyóntatómnak, és leírjam neki, mi történt.

Ö 32,12 Ezzel elkezdődik a kármelita rend reformja. Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat napjára.