Jövőkép a művészek számára


A köznevelés fejlesztésének minősített jövőkép a művészek számára bázisa kívánunk lenni, ezzel is növelve szakmai elismertségünket, mely a szolgáltatói forrásteremtésünknek egyik legfontosabb szakmai biztosítéka. Helyi, regionális és országos hatókörben is széleskörű szolgáltatást kívánunk nyújtani a művészetoktatásban érintett szakemberek és az iskola szolgáltatásait igénybe vevő diákság számára.

BUDAPEST '56 JÖVŐKÉP

Jól adaptálható, példaértékű pedagógiai módszerek és eszközök átadásával járulunk hozzá a magyar művészetoktatás sikerességéhez, a látás éles romlása eggyel. Pedagógusaink jövőkép a művészek számára a bázisintézményi működéshez szükséges kompetenciákkal, az új szemléletű pedagógiai kultúrával, a mentortanári és tanácsadói attitűddel, a kooperációs és IKT kompetenciákkal. Magasan képzett szakembereink elhivatottak és gyakorlottak a hálózati együttműködésben, motiváltak a tudásmegosztásban.

100 bates látás

Munkájuk során megtapasztalták, hogy az egymásra hangoltság, a kölcsönös figyelem, az ismeretek megosztása új szemlélettel gazdagítja a közösséget, megteremti azt a hatást, amelynek eredményeként összeadódnak a különböző tudások és tapasztalatok és új, magasabb szintű minőséget hoznak létre. Nevelőtestületünk éppen ezért tudásteremtő közösségként kíván működni, amelynek tagjait összekapcsolja a szakértelem és a közös szakterület iránti szenvedély.

Еще через несколько сот километров земля круто поднялась, и вернулась пустыня.

Elkötelezettek a tudás és tapasztalat szabad áramlásában, amely további szakmai növekedésre inspirál, a közös tudás hasznosítása a fenntartható fejlődést és a folyamatos innovációt biztosítja iskolánk számára. Törekszünk arra, hogy pedagógusaink, művészeink hosszú távon megtalálják számításaikat, és érzelmileg is kötődjenek iskolánkhoz.

szemvizsgálat csepp nélkül

Szakmai pályájuk, karrierjük építésben az iskolavezetés érdekelt, a személyes sikerek elérésének támogatása mellett elkötelezett. Jövőképünkben egy olyan, dinamikusan fejlődő intézmény szerepel, amely minőségi munkájával jelentős szerepet tölt be a régióban mind nevelő-oktató munkája, mind pedig a kultúraközvetítő és hagyományőrző szerepe által.

A művészeti nevelés eredményeként a jövőképünkben egy olyan felnövő generáció jelenik meg, amely nyitott, toleráns, kreatív, emberi és örömteli teljes életet él, és fogékony a művészetek iránt.

hogyan lehet helyreállítani a teljes látást

Bízunk abban, hogy tanítványaink közül egyre többen választják élethivatásuknak a művészeti pedagógiai-előadói tevékenységet, szereznek középfokú vagy felsőfokú szakirányú diplomát vagy csak az életüket gazdagítja, szépíti a mindennapokban is valamely művészeti ág művelése. Az értékközléssel és identitásközléssel, a csoportértékek kifejezésével szeretnénk elérni a mindenkori jelen közösségvállalását valamely múltbéli tradícióval, hogy a magyar néphagyomány ne csak írott, hanem élő formában is fennmaradjon.

  • Ahol a művészet a falu mankója − jövőkép Siklósbodonyból - kartya-jatekok.hu
  • Jövőkép, küldetés - Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola

Jövőképünkben olyan hivatásos és amatőr együttesek műsorai, színházi előadások és kiállítások is szerepelnek, amelyekre alkotói és előadóművészi pályára lépett volt diákjainktól kapunk meghívást! Művészetekkel nevelő munkánknak, alkotó- és előadóművészi tevékenységünknek ezek az alkalmak jelentik ma és jelenthetik a jövőben is az esszenciáját!

hemlock látás

Szakmai és pedagógiai elhivatottságunk ezt a léleknemesítő erőt, ezt az örömöt átsugározni, közvetíteni, tanítványainkkal együtt felfedezni, és naponta megélni.

Tisztelettel és alázattal merítünk nemzeti kultúránk tiszta forrásaiból, melyből táplálkozva végezzük alkotói, nevelői-oktatói tevékenységünket. Nevelésünk lényege az értékközvetítés, a művészetek különböző területeinek oktatása során pedig a lélekformálás, személyiségfejlesztés és tehetséggondozás.

Mozaik: képzőművészek karanténban – 2020. június 10.

Arisztotelész szerint a művészet élvezetet szerez, de erkölcsnemesítő hatása is van, katarzis révén megtisztítja szenvedélyeinket, ugyanakkor a lényeg feltáráshoz, a filozófiához is közel áll. Azonosulva az arisztotelészi gondolatokkal, művészi eszköztárunkat, pedagógiai tevékenységünket a gyermeki lélek gazdagításának, nemesítésének szolgálatába állítjuk.

A pályázati adatlapot letölteni a www. A letöltött adatlapot a e-mail címre kell kitöltve elküldeni, ezzel megtörténik a regisztráció. A pályázó a válaszlevélben a megkapja azt a jelszót, amivel a panorámakép szeletet kiválaszthatja és letöltheti, valamint azt az ftp szerver címet, ahová a kész pályamunkát a megadott technikai paraméterek szerint feltöltheti. Az e-mailben megkapott ftp szerverre való feltöltés a pályamunka leadását jelenti. Ugyanazon pályaművet, két méretben és formátumban kérjük beküldeni feltölteni.

Tesszük ezt az emberekben, a gyermekekben való hitünk és szeretetünk, a jövőbe vetett bizodalmunk alapján. Tisztelettel adózunk névadónk, Vásárhelyi László munkássága előtt. Lelkesítő személyisége, élet-és táncöröme, igazi emberi megnyilvánulásai, szeretetteljes dorgálásai, a hagyományok, a tiszta forrás iránti alázata, tisztelete követendő példaként áll előttünk. A néphagyományok megőrzésében és továbbéltetésében való elkötelezettségét, hitét kívánjuk tanítványainknak átadni, hogy tovább örökíthessük a Vásárhelyi László által megálmodott gondolatokat: …tegyük ezüst, s arany foglalatba népi hagyományaink ránk maradt gyöngyszemeit, s úgy mutassuk meg honfitársainknak s a nagyvilágnak, mit alkotott ez a nép itt a Kárpát-medencében… — Vásárhelyi László.

hogyan tűrje el a gyenge látást