Biológiai szempontból a mobiltelefonok. Navigációs menü


Az etológus azt kutatja, hogy az állatok mit, miért tesznek, valamint hogy a viselkedésük milyen átalakulásokon megy keresztül az egyes egyedek fejlődése, valamint az evolúció során.

Az etológia abból a szempontból is különleges, hogy a számos biológiai megközelítési forma közül ez az egyetlen, amely kifejezetten az egyed szintjén vizsgálódik.

Napjaink etológusai azonban a viselkedés kutatásakor felhasználják az egyeden belüli szerveződési szintekkel idegtudomány, élettan és genetikailletve a sok egyedből, fajokból összeálló társulásokkal foglalkozó tudományterületek ökológia eszköztárát és eredményeit is.

Így az etológia integratív összefogó tudománynak tekinthető.

Oktatás Az etológia és a viselkedés kutatásának részletesebb, önálló oktatása sem magyarországi, sem külföldi egyetemeken nem számít gyakorinak, így az ELTE Etológia Tanszékén működő oktatói-kutatói közösség a régióban szinte egyedülálló lehetőséget biztosít a biológia iránt érdeklődő, elkötelezett hallgatók számára az etológiai vizsgálatok megismerésére, illetve a viselkedéskutatóvá váláshoz.

A tanszék oktatói a modern etológia szinte minden területére betekintést nyújtanak az érdeklődő diákok számára. Így a hallgatók megismerkedhetnek a viselkedés genetikai és élettani idegi- alapjaival, tanulhatnak az emberi biológiai szempontból a mobiltelefonok, az állatok elmebeli kognitív képességeiről is. A gyakorlati szempontból is fontos állatjólét és állatvédelem legfontosabb kérdései is napirendre kerülnek.

A milliméteres hullám biológiai hatásai

Kutatás A kutatási munka a viselkedéskutatás és azzal összefüggő biológiai területek genetika, ökológia, élettan széles skáláját öleli fel. A korábbi években a tanszéki kutatások döntően a kutyák elmebeli képességeinek vizsgálatával foglalkoztak, de mára más fajokkal is bővült az elmeműködésre és agyműködésre irányuló kutatási paletta.

Az aktív kutatómunkának köszönhetően a tanszéken évente tudományos publikáció születik, melyek a szakterület neves folyóirataiban jelennek meg.

az asztigmatizmus látásának jelenléte

A tanszék a szakterület világviszonylatban is egyik legrangosabb kutatóközösségének számít. Tanszéki élet A tanszéken folyó kutatásba nem csak biológusok, hanem orvosok, állatorvosok, fizikusok, informatikusok, és mérnökök is biológiai szempontból a mobiltelefonok. Minden évben Európa számos országából, illetve az Egyesült Államokból is érkeznek hallgatók, hogy részt vegyenek valamelyik kutatásban. A tanszéken a beszámolók, és számos esetben az oktatás nyelve is angol, így a hallgatók inspiráló nemzetközi környezetben kapcsolódhatnak be a kutatásba.

Karrierlehetőségek Az Etológia Tanszéken elsősorban olyan kutatókat képezünk, akik a PhD fokozat megszerzése után viselkedéskutatással szeretnének foglalkozni.

Mobiltelefon és egészség

Ilyen szakemberekre az egyetemi oktatás mellett számos nagyobb kutatási projektben is szükség lehet a világ számos országában. Egyes gyógyszergyárakban is szükség van etológus végzettségű szakemberekre, és további karrierlehetőség adódhat azok számára, akik az állattenyésztéssel, állatvédelemmel vagy állatjóléttel szeretnének foglalkozni.

Állatnevelési, állatkiképző valamint az állat-asszisztált terápia szakterületeken is előny az etológiai szakismeret. Új lehetőséget jelenthet az etológiai tudás alkalmazása az ún.

mi a 3 százalékos látás

Mivel az Etológia Tanszék aktív az ismeretterjesztésben és jó kapcsolatot ápol a médiával, több korábbi hallgatónk tudományos újságíróként is tevékenykedik. Miként lehetek etológus?

táblázat látás betűkkel

Egyetemi hallgatóként lehetőség lesz egyre több etológiai témájú tárgy felvételére, és a tanszéken folyó kutatómunkával való megismerkedésre. A következő lépés az Ökológia, Evolúció és Konzervációbiológia MSc specializáció választása, ahol még több ismeret sajátítható el az etológia, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó tudományterületek pl.

Etológiai T.

Az etológus kutatók képzése a Biológia Doktori Iskolában további 3 éves program elvégzésével fejeződik az 5 látás hány százaléka. Ennek előfeltétele a sikeres BSc és MSc diploma, a kiváló kutatómunka, a megfelelő angolnyelv-tudás, valamint személyes kvalitások, például a kitartás, motiváció, kreativitás. Hol jelentkezhetek tudományos diákköri munkára vagy szakdolgozónak?

Keresse meg e-mailben azt a kutatót, akinek a kutatási témája felkeltette érdeklődését!