1 5 látáslátás


Kérdező: Kézrátétellel gyógyítok. Szeretnék erősítést, biztatást, útbaigazítást kapni további szolgálataimhoz. HANG: … Igazi, Tőlem megáldott szeretet akkor van benned, ha másokban is vágyat tud ébreszteni a megbocsátás, másokon segítés irányában. Annak nincs semmi értelme, hogy valakit azért gyógyítsak meg, mert testileg beteg.

Értelme annak van, ha általad az Én gyógyító erőm úgy tesz egészségessé valakit, hogy abban megszülessék, gyarapodjék, és tovább- adódjék szívem szeretete mások felé. Tehát nem-csak a test gyógyítására kell használnod a Tőlem kapott adományokat, hanem apostolkodásra is.

1 5 látáslátás ráadásul befolyásolja a látást

Ennek az apostolkodásnak viszont, nem a különböző vallási intézményekre kell tenni a hangsúlyt, hanem arra a Velem való közvetlen kapcsolatra, mely minden felekezeten belül lehetséges.

Honnan van ez, és miért én kaptam? HANG: … Ezzel az adománnyal nem lettél senkinél különb. Minden képesség felelősséggel is jár. Nem a Tőlem kapott adomány által lesz valaki különb, mint más, hanem attól, hogy Nekem ő többet ad, mint más.

Sohasem szabad emberekhez mérned magadat, mivel nem tudhatod, hogy a másik ember mit örökölt, milyen hatások érték, és milyen szerepet kapott Tőlem a földi életére vonatkozóan. Csak Hozzám, Jézushoz szabad mérned magadat.

EFT, kopogtatás, 2 rész. do-in, meridián torna, HKO alapjaiból

De ezt nemcsak szabad, hanem kell is! Ne ijedj meg! Voltam annyira ember, hogy meg tudjalak érteni, és neked kell lennie annyi intelligenciádnak, hogy meg tudj Engem érteni. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani rövidlátás és táplálkozás. A karizmák nem boldogítanak.

A hit, a remény és a szeretet boldogít! HANG: Lelkiismeret furdalásod jogos!

Látás plusz 1 5, Látás vizsgálat

Minden magadban felismert adományomat csak akkor tudod megfelelő felelősséggel használni, ha világosan látod, hogy mi a CÉL! Ma legtöbb beteg meggyógyulni akar, és nem megtérni! Pedig minden betegség, minden baj Részemről azért engedtetik meg, hogy megtérjenek az emberek, és nem azért, hogy a testi egészséget tartsák életük céljának! Te csak akkor fogsz tudni megnyugodni lelkileg, ha az Általam benned megmutatott energiáidat, energiáimat eszköznek használod arra, hogy az, aki ezek által az energiák által gyógyulni akar, közelebb kerüljön Hozzám!

A gyógyítás és prófétálás adományát megkaptam Istentől? HANG: 1. Mindenképpen kiválasztottam vagy, mert nem te teremtettél Engem, hanem Én teremtettelek téged!

Main Navigation

Most is benned élek létbenntartó módon, és benned akarok élni boldogító módon is! Ennek természetesen feltétele van. E feltétel az, hogy a Tőlem kapott adományokat Irántam való szeretettel használd fel embertársaid javára.

Az első és legfontosabb adomány, amit szeretném, ha vállalnál, a prófétaság ado-mánya. Elsősorban nem a jövőbelátásra és nem a lélekbelátásra gondolok, hanem olyan a tanításra, amely Lelkem erejét hordozza.

1 5 látáslátás szemgyakorlatok, amelyek javítják a látást

Szándékom van prófétaiskolát létesíteni hazátokban. Már keresem angyalaim által ehhez azokat, akik egyre jobban meg akarnak ismerni Engem, tehát vállalják azt, hogy komoly szellemi munkát végezzenek ennek érdekében. A gyógyítás adománya csak kísérő jelensége lehet a tanúságtevő prófétai maga-tartás vállalásának.

Enélkül a gyógyítás felelőtlen művelet, mert mindenki köteles minden képességét felelősséggel mozgósítani a 1 5 látáslátás terjedésének érdekében.

1 5 látáslátás a látási csíkok gyógyszere

1 5 látáslátás a testi egészség, amely mögött nem áll a Bennem bízó és Általam boldog lélek, csak látszat-egészség! És messze ezek előtt állnak azok, akik benső békével élik a beteg test nyomorúságát abban a tudatban, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik. Aki a prófétaság lelkét kapta, az képes a jó szándékú embereket olyan gondol-kodás-átalakításra késztetni, aminek következtében boldogító erőmben részesülnek!

És ez a lényeg! Aki úgy gondolja, hogy akkor lesz boldog, ha testileg egészséges, annak feltétlenül komoly gondolkodás-átalakítást kell végeznie, mert enélkül egyik csalódás a másikat fogja érni életében.

Drága Gyermekem! Minden megoldás belülről indul el kifelé, és nem kívülről befelé! Aki a testi egészség megszerzése által akarja elérni a boldogságot, tehát a szívbékét, vagyis kívülről indul el befelé, az olyan, mint mikor valaki a padlásnál kezdi építeni házát, és nem az alapoknál. Aki belülről, a Velem való kapcsolat rendezésénél, tehát a gondolkodásának átalakításával kezd hozzá élete boldoggá tevéséhez, az legtöbbször elér a padlásig, tehát olyan testi egészségre jut, amiről nem is álmodott!

1 5 látáslátás mi káros a látásra és a szemre

De fordítva nem megy! Feladatom a gyógyítás? Ezek közé az eszközök közé tartozhat a gyógyítás adománya is. HANG: Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat egyaránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem. Kívánságoddal látás mínusz természetes szülés három gondolatot, elirányítást adok neked: Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és közvetlen isteni adomány-ként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a múlandó életet részben meghosszabbítani, részben elviselhetőbbé akarja tenni.

1 5 látáslátás gyakorlatok a rövidlátás helyreállítására

Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természet-gyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természetéhez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet.

Az orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi értelem, a betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen gyógymód hivatkozik.

Szimpatika főoldal

Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni veled. A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség.

1 5 látáslátás a relaxáció javítja a látást

Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is. Sem jobb, sem rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, akkor se nem árt, se nem használ egyik sem.

A karizmatikus módon történő gyógyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert 1 5 látáslátás, hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de senki nem attól lesz boldog, hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem, embertársaiban!

Miért engedted meg, ha nem Tőled jött e gyógyító? HANG: 2. Nem, mert ti sem azért születtetek, hogy testileg egyre gyógyultabbak legyetek, hanem azért, hogy karmikus örökségeiteket, az önzést és a felelőtlenséget, tanuljátok leoldani magatokról.

  • Hogyan kezeljük az asztigmatizmus hiperópiáját
  • Clipart látásteszt
  • Csepp látás látás

Ebben a betegség sem jobb, sem rosszabb eszköz, mint az egészség. Igazán az a boldog, aki a halálára készül, és nem az, akinek leghőbb vágya az, hogy egészséges legyen! Aki megkapja a gyógyítás karizmáját a Szentlélektől, az sem azért jött a földre, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy újjászülessen, és a lamelláris maculalyuk adományával, másokat is az újjászületés irányában segítse. Meg kaptam-e a prófétaság, a gyógyítás adományát?

Minden olyan adományt megkaphatsz, amelyek a te lelki javadat szolgálják. De tudnod kell, hogy miden karizma, minden lelki adomány, olyan terhet jelent, amely semmiképpen sem növeli hiúságodat! Tehát inkább terhet jelentenek, mint könnyítést! Kérdező: 1. Gyógyíthatok-e pénzért? Azok, akik közvetlenül a Szentlélek által az Én nevemben gyógyítanak, tehát azok, akikben a gyógyítóerő karizmaként működik, nem gyógyíthatnak pénzért!

A közösség javára Istentől 1 5 látáslátás kapott adományt pénzen sem megvenni 1 5 látáslátás lehet, sem pénzért használni nem szabad! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok Máté 10;8! Gyógyításért, jóslásért elfogadható-e pénz?

Csepp látás látás

Aki szellemekre hivatkozva gyógyít, vagy azt állítja, hogy a szellemvilágból gyógyító, vagy bármiféle képességet, erőt kapott, és ezt pénzért gyakorolja, annak nincs Velem élő kapcsolata! Tőlem és a Hozzám tartozó szellemektől csak olyan adomány jön, amire ezt mondottam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! Mivel minden ember hord magában gyógyító képességet, ezért - amint már többször kifejtettem előttetek - vannak olyan gyógyítók, akik ingyen, karizmaként kapták meg Istentől ezt az adományt, és vannak olyanok, akik különböző eszközök, módszerek, tanulmányok által szerezték meg, fejlesztették ezt ki magunkban.

Arca elé tudja összpontosítani a tekintetét.

Akik ezt ingyen kapták, azok ezt nyugodt lelkiismerettel csak ingyen használhatják. Az ilyen Istentől kapott adományt, Isten soha nem veszi vissza. Azok, akik nem karizmaként használják gyógyító képességüket, azon elv alapján, hogy 'méltó a munkás a maga bérére', honoráriumot is elfogadhatnak munkájukért.

Az ilyenek gyógyító képessége idővel erősödhet, növekedhet, gyengülhet, csökkenhet, sőt meg is szűnhet.

Lézeres látásjavítás a YouTube-on Csepp, spray szem, fül, torokHatóanyagtartalmának köszönhetően kimagasló hatással van a szem maximális védelmére, ezáltal a látás minőségére. Ár: Ft. Ocutein Forte kapszula 30db. Lutein, Zeaxantin, omega-3 —zsírsav tartalmú kapszula vitaminokkal, nyomelemekkel. Hölgyeknek vásárlásakor, akár díjmentes kiszállítással.

Ami isteni, az olyan, ami emberi, az ilyen! A harmadik szem látása kitől van? HANG: … Az természetes, hogy ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak látja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának nevezni. Az ne zavarjon, hogy ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, ami nincs benne a Bibliában. Ti nem azért jöttetek a földre, hogy ne a földön éljetek!

Aki arra törekszik, hogy kinyíljék a harmadik szeme, hogy lássa, vagy hallja e szellemvilág életvitelét, az kiteszi magát annak, hogy a szemtelen szellemek megpróbálják őt idegileg tönkretenni. Ugrálni 1 5 látáslátás a vérnyomása, nyugtalan lesz az álma, és ehhez hasonló dolgok fognak vele történni.

Más dolog az, ha az Én engedélyemmel bizonyos látást, hallást kap valaki. Az ilyen általában nem örül ennek, mert olyan tehernek éli meg, amely, mint áldozatot, elégeti őt a szeretet oltárán. Ez fizikálisan nem jó!

Ez fájdalmas és keserves! Pontosan úgy, mint az Én kereszthalálom vállalása! Ilyen előzmények után most válaszolok kérdéseidre. HANG: Fogalmi tisztázást kérsz. Jól teszed.

  • Helyreállította a látást a kapuk számára
  • 3 és 4 típusú látássérülés
  • Vitrum látás látás

Csak akkor tudjuk megérteni egymást, ha ugyanazon szó alatt ugyanazt értjük. Kérdezed: " Atya, Krisztus, Szűzanya, külön lel­kek-e? Ezt Én sohasem szándékolom lerombolni az emberben.

Sőt éppen erre akarok építeni.

Egyéni intolerancia a gyógyszer összetevőire; Gyermekkor 12 éves korig. Adagolás és adagolás. Felnőttek és 12 évesnél idősebb gyermekek naponta egyszer 1 tablettát kapnak étkezés után. A kezelés időtartama 3 hónap.

Mivel mindenkiben ott vagyok létbenntartó módon, - ez még akkor is igaz, ha nem közvetlenül Tőlem történik a teremtés, - ezért minden embernek lehetősége van arra, hogy szándékolja Lelkem irányítása alá helyezni értelmi képességét.